Chính sách giải quyết khiếu nại

Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, chúng tôi đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

KHUYẾN KHÍCH

HÌNH THỨC KHIẾU NẠI

Điều kiện:

Khi có bất kỳ khiếu nại, phản ảnh hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline

Quy trình xử lý:

Bước 1 Tiếp nhận thông tin khiếu nại.

Bước 2 Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ xem xét, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách Hàng trong thời gian sớm nhất, kể từ ngày nhận được thông tin khiếu nại. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại, thắc mắc.

Bước 3 Chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, hồ sơ khách hàng để thuận lợi cho việc giải quyết khiếu nại, thắc mắc.

Bước 4 Trong trường hợp chúng tôi đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện (xem chi tiết tại “Điều Khoản Và Điều Kiện”).

Bí Mật Thị Trường Nghìn Tỷ | Copyright ©2020 | All Rights Reserved

Chương trình này không phải là một mô hình kêu gọi đầu tư hay làm giàu nhanh. Chúng tôi tin vào sức mạnh cua làm việc chăm chỉ, cống hiến gía trị và đem lại lợi ích cho xã hội. Những kết quả ở đây không mang tính cam kết, khuyến nghị đầu tư, nó đơn giản là kết quả của chúng tôi sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc chăm chỉ. Kết quả của bạn hoàn toàn do bạn quyết định, chúng tôi không hứa hẹn hay cam kết về việc bạn có thể kiếm được tiền. Chúng tôi đem đến những bài học, trải nghiệm từ chính kinh nghiệm của bản thân. Việc bạn có thành công hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nỗ lực của chính bạn. Kết quả của các học viên của chúng tôi mang tính chất tham khảo, không phải điển hình. Và kết quả quá khứ không hứa hẹn cho kết quả trong tương lai.

Privacy Policy

 - Terms & Conditions - 

Disclaimer